Jak prawidłowo wypełnić indeks

UWAGA! Dotyczy studentów I i II roku studiów pierwszego i drugiego stopnia

W indeksie należy wpisywać przedmioty pojedynczo, bez wyszczególniania wykładów i ćwiczeń .
W przypadku bloku przedmiotów z Praktycznej Nauki Języka Niemieckiego nie wypisuje się jego części składowych .

Poniżej przykład prawidłowej kolejności w indeksie dla I roku SP.

 • BHP
 • Fonetyka języka niemieckiego
 • Język obcy nowożytny – język angielski
 • Język starożytny - łacina
 • Praktyczna nauka języka niemieckiego
 • Przedmiot społeczno-humanistyczny – Psychologia społeczna
 • Technologia informacyjna
 • Wprowadzenie do studiów germanistycznych
 • Wychowanie fizyczne

  Prawidłowo wypełniony indeks

  Przykładowa karta egzaminacyjna

Sesja egzaminacyjna

Terminy sesji egzaminacyjnej:

na studiach stacjonarnych:

 • Zimowa sesja egzaminacyjna: od 30.01.2015r. do 12.02.2015r.
 • Zimowa sesja egzaminacyjna poprawkowa: od 13.02.2015r. do 26.02.2015r.

na studiach niestacjonarnych:

 • Zimowa sesjaegzaminacyjna: od 07.02.2015r. do 20.02.2015r.
 • Zimowa sesja egzaminacyjna poprawkowa: od 21.02.2015r. do 06.03.2015r.

Egzaminy w Instytucie Filologii Germańskiej - kliknij

dr Monika Schönherr - wyróżniona w konkursie „Forum Akademickiego”

Monika Schonherr

dr Monika Schönherr, adiunkt w Instytucie Filologii Germańskiej Uniwersytetu Zielonogórskiego otrzymała wyróżnienie w konkursie popularyzatorskim organizowanym przez czasopismo "Forum Akademickie" pt. "Skomplikowane i proste. Młodzi naukowcy o swoich badaniach" za artykuł „Niech moc będzie z tobą! O języku - historycznie, filozoficznie, sentymentalnie”.

Była to już 10-ta edycja konkursu.  W tym  roku wzięło w nim udział 137 młodych naukowców, spośród których kapituła wyłoniła 7 osób, których artykuły w sposób ciekawy i przystępny popularyzują naukę i prowadzone badania.

Patronat honorowy nad konkursem objęła Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Gratulujemy !

Więcej na stronie

 


„Ein Literaturkanon für Oberschlesien. Perspektiven und Kontroversen”

Instytut Filologii Germańskiej Uniwersytetu Zielonogórskiego serdecznie zaprasza na seminarium pt. „Ein Literaturkanon für Oberschlesien. Perspektiven und Kontroversen”, które poprowadzi dr Rafał Biskup z Uniwersytetu Wrocławskiego. Spotkanie odbędzie się 24 listopada (poniedziałek) o godz. 9.45 w auli K budynku A-20 przy al. Wojska Polskiego 71A.


Seminarium zainicjuje serię spotkań młodych germanistów w ramach międzyuczelnianego projektu „THALLORIS – Junge Germanisten im Austausch”.

Więcej informacji na stronie:


Język jako klucz do współpracy / Sprache als Schlüssel zur Zusammenarbeit.

programmlogo

Kto po niemieckiej stronie zna język polski i kiedy go używa? Kto po polskiej stronie posługuje się językiem niemieckim i w czym mu to pomaga? Czy ktoś zachęca mieszkańców pogranicza do poznawania kultury i języka sąsiada? Czy język polski może się podobać Niemcowi, a niemiecki Polakowi? Jakie jest indywidualne nastawienie do języka po drugiej stronie Odry i Nysy?

25 lat po transformacji, zawarciu wielu umów polsko-niemieckich, zapoczątkowaniu dobrosąsiedzkich stosunków między państwami pojawia się pytanie o status i prestiż języka sąsiada. Spróbowali na nie odpowiedzieć slawiści, germaniści i poloniści z Uniwersytetu Technicznego w Dreźnie i Uniwersytetu Zielonogórskiego w ramach projektu „Język jako klucz do współpracy. Status i prestiż języka sąsiada w polsko-saksońskim regionie przygranicznym” (2012-2014).

Zachęcamy do zapoznania się z wynikami badań, ujętymi w polsko- i niemieckojęzycznej broszurze. Naukowe opracowanie ukaże się niebawem w wydawnictwie Peter Lang. <wersja polska>, <wersja niemiecka>