Konkurs literacki dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

Zapraszamy do wzięcia udziału w II edycji Zielonogórskiego Konkursu Literackiego „Deutsch mal literarisch” adresowanego do uczniów szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych, który organizowany jest przez Koło Naukowe GERMANICA przy Instytucie Filologii Germańskiej Uniwersytetu Zielonogórskiego.

W tym roku temat wiodący brzmi: Ich in meiner Welt. Szczegóły znajdą Państwo w Regulaminie. (Niezbędna przy zgłoszeniu ucznia jest zgoda rodzica).

Termin wysyłania prac mija 15 stycznia 2017 roku, uroczysta gala wręczenia nagród odbędzie się w lutym.

Wyjazd studentów do Francji - wolne miejsca

W dniach 12-19.11.2016 r. we Francji odbędzie się XXVI-te Polsko-Niemiecko-Francuskie Kolokwium Studenckie. Do udziału w wyjeździe zapraszamy wszystkich chętnych studentów-germanistów. Udział w tym wydarzeniu jest nie tylko niepowtarzalną okazją uczestnictwa w inicjatywie uhonorowanej w roku główną nagrodą Trójkąta Weimarskiego, lecz także wyróżnieniem, którym każde z Państwa będzie mogło poszczycić się w swoim życiorysie. We wtorek, 18.10.2016 r., o godz. 13:00, w sali 230 odbędzie się kolejne krótkie spotkanie organizacyjne, na którym mile widziani będą wszyscy zainteresowani uczestnictwem. Dr Marek Biszczanik przyjmuje zgłoszenia również drogą mailową: marek-biszczanik@wp.pl. Zapraszamy!

Nagroda Trójkąta Weimarskiego 2016

Z wielką satysfakcją przyjęliśmy wiadomość o przyznaniu naszemu polsko-francusko-niemieckiemu projektowi pod tytułem „Trójstronne kolokwium studenckie” nagrody przyznawanej od pięciu lat przez Stowarzyszenie Weimarer Dreieck e.V. oraz Nadburmistrza Weimaru. Nagroda stanowi uhonorowanie działalności trójstronnych projektów realizowanych w duchu porozumienia transgranicznego. 


Ubiegłoroczne Trójstronne Kolokwium zamyka dwudziestopięcioletnią współpracę naszego Uniwersytetu z partnerskimi uniwersytetami w Vechcie (Niemcy) oraz w Angers (Francja). 


Coroczne Kolokwium odbywa się naprzemiennie w jednym z trzech partnerskich krajów. Przy tej okazji spotyka się 40 polskich, niemieckich i francuskich studentów germanistyki, którzy wspólnie pracują nad tematem wybranym z zakresu swych zainteresowań dotyczących języka i literatury niemieckiej. Każdorazowo w programie przewidziane jest również zwiedzanie i odwiedzanie miejsc ważnych z punktu widzenia europejskiego dziedzictwa historycznego. Studenci i opiekunowie uczestniczą także w wydarzeniach kulturalnych Polski, Niemiec i Francji. 


Jubileusz dwudziestopięciolecia zainspirował organizatorów do szerszego zaprezentowania wspólnych działań. Z okazji tego właśnie jubileuszu ukazała się publikacja pt. „Trinationales Kolloquium 1990-2015” prezentująca w trzech językach: polskim, niemieckim i francuskim nie tylko początki współpracy, koncepcję dydaktyczną, miejsca spotkań i miejsca kultury odwiedzane przez uczestników Kolokwium, lecz również przedstawiająca nasze trzy partnerskie uniwersytety. Bogato ilustrowane wydawnictwo stanowi doskonałe podsumowanie długoletniej współpracy. 


Zauważenie naszych działań przez gremia na szczeblu międzynarodowym przekonuje nas o słuszności wieloletnich i niestrudzonych przygotowań organizacyjnych oraz merytorycznych, których dorocznym zwieńczeniem były i są w dalszym ciągu tygodniowe pouczające, ciekawe i niezapomniane spotkania młodych Europejczyków w Polsce, Francji i w Niemczech.
    

Współtwórcy kolokwium nie mogli przewidzieć, że wraz z młodzieżą akademicką stali się prekursorami idei „Trójkąta Weimarskiego” (utworzonego w 1991 roku Komitetu Wspierania Współpracy Francusko-Niemiecko-Polskiej). 


Przyznanie nagrody Stowarzyszenia Trójkąta Weimarskiego naszemu projektowi jest dla nas tym bardziej zaszczytne, że w tegorocznej edycji pod uwagę brano również sześć innych międzynarodowych projektów. 


Uroczystość wręczenia nagrody odbyła się dnia 29 sierpnia 2016 r. w Grand Hotelu Russischer Hof w Weimarze. Rozpoczęło ją wystąpienie Nadburmistrza Weimaru Stefana Wolfa. Następnie głos zabrali: przewodniczący Stowarzyszenia Weimarer Dreiecke e.V Dieter Hackmann, sekretarz generalny Niemiecko-Francuskiej Współpracy Młodzieży (DFJW) Béatrice Angrand, dyrektor Niemiecko-Polskiej Współpracą Młodzieży (DPJW) Stephan Erb, natomiast laudację wygłosił premier rządu kraju związkowego Turyngii Bodo Ramelow


Następnie przedstawiciele nagrodzonych uniwersytetów: prof. Claus Ensberg (Vechta), Liliana Sadowska (Zielona Góra) oraz Hubertus Bialas (Angers) zaprezentowali dwudziestopięcioletni projekt „Trójstronne Kolokwium Studenckie” oraz złożyli podziękowania międzynarodowemu gremium przyznającemu nagrodę. Z satysfakcją przyjęli wyróżnienie Stowarzyszenia Trójkąta Weimarskiego w postaci 2 000 EUR, dyplomów dla poszczególnych uniwersytetów oraz statuetki wykonanej przez artystę plastyka Waltera Sachsa, która pozostanie własnością Uniwersytetu Zielonogórskiego. 


Uroczystość uświetniła krakowska pianistka pani Izabela Jutrzenka-Trzebiatowska, która została zaproszona do Weimaru specjalnie na tę uroczystość, a wykonała utwór Claude Debussego „Pour le Piano”.


Spotkaniu towarzyszyły także rozmowy dotyczące inicjatyw społecznych i politycznych, tym bardziej, że w dniu poprzedzającym wręczenie nagrody odbyło się w Weimarze spotkanie ministrów spraw zagranicznych Polski, Niemiec i Francji z okazji przypadającego w tym roku jubileuszu dwudziestopięciolecia istnienia Trójkąta Weimarskiego. 


Nagroda zwieńcza dwudziestopięcioletnią współpracę zaprzyjaźnionych uniwersytetów. Obecny 2016 rok otwiera nowe wyzwania i jest impulsem do realizacji ciekawych pomysłów na kolejne ćwierćwiecze „Trójstronnego Kolokwium Studenckiego”.

Liliana Sadowska

8 września 2016 r.

Warto dodać, że nagroda została zauważona przez niemiecką prasę:

http://weimar.thueringer-allgemeine.de/web/lokal/politik/detail/-/specific/Gelebtes-Verstehen-seit-26-Jahren-394018081

https://www.google.de/amp/s/amp.welt.de/amp/article/157895983?client=safari

 

V  wei2  wei3 wei4 vechta statuetka

UWAGA STUDENCI kończący studia!

Od tego roku akademickiego obowiązuje nowy system antyplagiatowy. Każdy student broniący pracę dyplomową ma obowiązek wgrania pracy dyplomowej za pomocą portalu StudNet.

Podstawowe informacje:

- wgranie pracy do systemu OSA – praca dyplomowa zapisana w jednym pliku PDF. Plik może zawierać jedynie pełną i kompletną treść pracy dyplomowej, która podlegać będzie obronie. W pliku tym nie powinny znajdować się takie elementy jak np. spis literatury, oświadczenie studenta, karta pracy dyplomowej, ew. podziękowania itp.

- wgranie pracy do systemu OSA ORPD – pliki (dopuszczalne kilka) pracy w formacie PDF zawierające kompletną pracę z załącznikami.

Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku.

W przypadku, gdy student nie widzi po zalogowaniu do systemu tytułu swojej pracy dyplomowej proszę o kontakt z sekretariatem.