HARMONOGRAM SESJI LETNIEJ

rok akademicki 2016/2017

Instytut Filologii Germańskiej

STUDIA STACJONARNE

Letnia sesja egzaminacyjna:                           24.06. – 07.07.2017r.

Letnia sesja egzaminacyjna poprawkowa:      01.09. – 14.09.2017r.

Przedmiot

Egzaminator

Termin egzaminu

Termin egzaminu poprawkowego

I rok 1°

PNJN

dr Tadeusz Zuchewicz - przewodniczący

01.07. 2017

9.00: egzamin pisemny

03.07. 2017

9.00: egzamin ustny

02.09. 2017

9.00: egzamin pisemny

04.09: 2017
9.00: egzamin ustny

II rok 1°

PNJN

dr Marek Biszczanik - przewodniczący

30.06.2017 pisemny 9.00
03.07.2017 ustny 8.00

08.09.2017 pisemny 9.00

11.09.2017 ustny 8.00

Historia literatury niemieckiej: romantyzm

dr Andriej Kotin

26.06.2017, godz. 10, gab. 235

05.09.2017, godz. 10,

gab. 235

Dydaktyka nauczania języka niemieckiego (spec. nauczycielska)

dr Tadeusz Zuchewicz

27.06.2017

godz. 9.00, sala 232

06.09.2017

godz. 9.00, sala 232

IIIr. 1°

Seminarium dyplomowe

Promotor: dr Bogumiła Husak

Przewodniczący: dr hab. Jarochna Dąbrowska-Burkhardt, prof. UZ
recenzent: dr hab. Bogumiła Burda, prof. UZ

08.07.2017 godzina 10.00

02.09.2017

Promotor: dr Monika Hernik-Młodzianowska

Przewodniczący: dr hab. Paweł Zimniak, prof. UZ
recenzent: dr Marta Ratajczak

06.07.2017

05.09.2017

Promotor: dr Paweł Wałowski

Przewodniczący: dr hab. Paweł Zimniak, prof. UZ
recenzent: dr Agnieszka Dylewska

13.07.2017 godzina 10.00

08.09.2017 godzina 10.00

I rok 2°

PNJN

dr Piotr Krycki - przewodniczący

05.07.2017 – pisemny godzi. 10.00

06.07.2017 ustny godzina 10.00

05.09. 2017

10.00: egzamin pisemny

06.09: 2017
10.00: egzamin ustny

Język obcy specjalistyczny II

II rok 2°

Seminarium magisterskie – egzamin dyplomowy

Promotor: dr hab. Jarochna Dąbrowska-Burkhardt, prof. UZ

Przewodniczący: prof. dr hab. Kotin Michaił
recenzent: dr Piotr Krycki

08.07.2017 godzina 10.00

02.09.2017

Promotor: dr hab. Cezary Lipiński, prof. UZ

Przewodniczący: dr hab. Paweł Zimniak, prof. UZ
recenzent: dr Wolfgang Brylla

07.07.2017, godzina 10.00

06.09.2017, godzina 10.00

Dydaktyka nauczania języka niemieckiego

dr Tadeusz Zuchewicz

28.06. 2017

godz. 9.00, sala 232

07.09. 2017

godz. 9.00, sala 232

STUDIA NIESTACJONARNE

Letnia sesja egzaminacyjna:                           19.06. – 02.07.2017r.

Letnia sesja egzaminacyjna poprawkowa:      01.09. – 14.09.2017r.

Przedmiot

Egzaminator

Termin egzaminu

Termin egzaminu poprawkowego

I rok 1°

PNJN

dr Tadeusz Zuchewicz - przewodniczący

01.07. 2017

9.00: egzamin pisemny

02.07. 2017

9.00: egzamin ustny

02.09. 2017

9.00: egzamin pisemny

03.09: 2017

9.00: egzamin ustny

II rok 1°

PNJN

dr Marek Biszczanik - przewodniczący

30.06.2017 pisemny 9.00
01.07.2017 ustny 8.00

08.09.2017 pisemny 9.00

09.09.2017 ustny 8.00

Historia literatury niemieckiej: romantyzm

dr Andriej Kotin

24.06.2017, godz. 11, gab. 235

9.09.2017, godz. 10,

gab. 235

Dydaktyka nauczania języka niemieckiego (spec. nauczycielska)

dr Tadeusz Zuchewicz

24.06. 2017

godz. 9.00

03.09. 2017

godz. 9.00

IIIr. 1°

Seminarium dyplomowe

Promotor: dr hab. Arletta Szmorhun, prof. UZ

Przewodniczący: dr hab. Cezary Lipiński, prof. UZ
recenzent: dr hab. Paweł Zimniak, prof. UZ

07.07.2017, godzina 10.00

06.09.2017, godzina 10.00

I rok 2°

II rok 2°

Seminarium magisterskie – egzamin dyplomowy

Promotor: prof. dr hab. Kotin Michaił

Przewodniczący: dr hab. Jarochna Dąbrowska-Burkhardt, prof. UZ
recenzent: dr Piotr Krycki

08.07.2017 godzina 10.00

02.09.2017

Promotor: dr hab. Paweł Zimniak, prof. UZ

Przewodniczący: dr hab. Cezary Lipiński, prof. UZ
recenzent: dr hab. Arletta Szmorhun, prof. UZ

07.07.2017, godzina 10.00

06.09.2017, godzina 10.00

Dydaktyka nauczania języka niemieckiego

dr Tadeusz Zuchewicz

24.06. 2017 godz. 11.00

03.09. 2017 godz. 11.00